انتخاب محصول


- AMD Athlon 64 6000+ X2
HDD2x HDD 750 GB SATA
8G RAM 2048 MB DDR2
- Dual Intel Xeon E5-2620 Hexa Core
Hyper-Threading Technology
128 GB DDR3 ECC RAM
2x3 TB SATA Enterprise
- Intel Core i7-3770
2x HDD 3,0 TB SATA
16GB RAM 8192 MB DDR3

- Intel® Core™ i7-4770
incl. Hyper-Threading Technology
32 GB DDR3 RAM
2 x 2 TB SATA -Software-RAID 1
Class Enterprise

- Intel® Xeon® E3-1270 v3
incl. Hyper-Threading Technology
32 GB ECC RAM
2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
HDD (Software-RAID 1)
Class Enterprise
- Intel Xeon E5-1650 v2 Hexa Core incl.
Hyper-Threading Technology
64 GB ECC RAM
2 x 2 TB SATA HDD (Software-RAID 1)-Class Enterprise
- Intel Xeon E5-1650 v2 Hexa Core .
Hyper-Threading Technology
128 GB ECC RAM
2 x 2 TB SATA HDD (Software-RAID 1)-Class Enterprise
- Single Intel Xeon E5-2620 Hexa Core
Hyper-Threading Technology
64 GB DDR3 ECC RAM
2x3 TB SATA Enterprise
بارگذاری ...
خلاصه سفارش

بارگذاری ...


 فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (35.175.179.52) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution